Specyfikacja IV Cyklu Konkursu
trwającego od dnia 01.06.2020 do dnia 31.03.2020 roku

 1. I Cykl Konkursu polecaj.home.pl odbędzie się od dnia 01.06.2020 do dnia 31.06.2020. W tym okresie należy wykonać zadanie konkursowe opisane w § 3 pkt 2 Regulaminu Konkursu „Akcja Empik 2020”, dostępnego na stronie polecaj.home.pl/regulamin-konkursu.
 2. W ramach zadania konkursowego opisanego w § 3 pkt 2 Regulaminu Konkursu „Akcja Empik 2020”, dostępnego na stronie polecaj.home.pl/regulamin-konkursu Uczestnik może polecać Usługi home.pl wyłącznie Podmiotowi, który jest przedsiębiorcą (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową).
 3. Imiona oraz nazwiska Zwycięzców IV Cyklu Konkursu zostaną opublikowane co miesiąc do 3 -go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się dany Cykl Konkursu.
 4. Komisja Konkursowa w oparciu o kryteria opisane w § 3 pkt 3 Regulaminu Konkursu „Akcja Empik 2020”, dostępnego na stronie www.polecaj.home.pl/regulamin-konkursu wyłania spośród Uczestników Zwycięzców IV Cyklu Konkursu tj.: zdobywców I, II, III miejsca danego Cyklu Konkursu.
 5. Zwycięzcy IV Cyklu Konkursu otrzymają następujące nagrody rzeczowe:
  • za zajęcie I miejsca w postaci bonu o wartości 25 (dwadzieścia pięć) złotych każdy do wykorzystania na stronie internetowej www.empik.com oraz podwójnego kuponu rabatowego o wartości 20 (dwadzieścia) złotych na zakup oferowanej przez home.pl usługi w postaci antywirusa Kaspersky for Android.
  • za zajęcie II miejsca w postaci bonu o wartości 25 (dwadzieścia pięć) złotych każdy do wykorzystania na stronie internetowej empik.com oraz pojedynczego kuponu rabatowego o wartości  10 (dziesięciu) złotych na zakup oferowanej przez home.pl usługi w postaci antywirusa Kaspersky for Android.,
  • za zajęcie III miejsca w postaci bonu o wartości  25 (dwadzieścia pięć) złotych każdy do wykorzystania na stronie internetowej empik.com.
 6. Bon o wartości 25 zł do wykorzystania na empik.com, o którym mowa w ust. 5, obowiązuje wyłącznie na produkty z oferty sprzedażowej należącej do Empiku oznaczonej hasłem „Sprzedaje Empik” lub „Oferta Empik”.
 7. W przypadku, kiedy wartości najwyższych poleceń będą się powielać wygrywa osoba, która osiągnęła najwcześniej określoną wartość polecenia.
 8. W przypadku, kiedy dwóch różnych polecających, poleci usługę jednej osobie i dokona ona zakupu nagrodę otrzyma polecający, który polecił ostatni.